Historiek

Deze meisjes, ontsproten uit de diaspora, hebben een geschiedenis die getekend is door opeenvolgende migraties waarvan de gevolgen zichtbaar blijven in de hedendaagse Belgische maatschappij.

Dit is de reden waarom we het intercultureel karakter van het evenement willen benadrukken.

De frequentie van de migrerende bewegingen in beide richtingen zou verdriedubbeld zijn sinds het einde van de XIXde eeuw en het begin van de XXste eeuw.

Vanaf 1920 kent het koninkrijk de eerste belangrijke toestromingsgolven die voor het grootste deel uit Europese landen komen. Het betreft voornamelijk Italianen, Polen, Roemenen en andere bevolkingsgroepen van Centraal Europa : de Joegoslaviërs, enkele bevolkingsgroepen van Noord-Afrikaanse afkomst, meer bepaald de Marokkanen.

Deze immigranten kwamen tijdelijk de Belgische handarbeiders vervangen voor wie het verlangen om de sociale ladder te beklimmen moeilijk strookte met het werk in de diepte van de mijnen. Na de Tweede Wereldoorlog, toen België heropgebouwd moest worden, heeft men terug beroep gedaan op de vreemdelingen voor de heropbouw van steden, wegen, het heropstarten van de industrie, enz…

Met het onafhankelijk worden van het Zuiden, komt een andere soort van migratie van formaties in verschillende domeinen tot stand, migraties van zakenlui, in het kader van economische, medische en andere uitwisselingen.

De derde golf daarentegen valt samen met de uitbreiding van burgeroorlogen in meerdere regio’s van het zuidelijk halfrond. De migranten worden politieke, economische… vluchtelingen. Deze migratiestromen, afkomstig van Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen, worden regelmatig en continu dankzij de mondialisering.

Maar de enige belangrijke migratie afkomstig van de nieuwe lidstaten van Europa, komt uit Polen. De gemeenschap buiten de E.E.G. is voornamelijk samengesteld uit Marrokanen en Turken, de landen van ex-Joegoslavië en van Rusland niet te vergeten.